Tarieven

Tarieven

De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit zijn vaste tarieven die voor alle behandelingen in heel Nederland gelden. Elke behandeling heeft een code met een vaste prijs. Bij de ene mondhygienist of tandarts bent u dus niet goedkoper uit dan bij een andere.

Begroting

Voorafgaand aan de behandeling worden de kosten ook door de mondhygiënist met u besproken. Desgewenst ontvangt u een begroting op basis van uw behandelplan. Met deze begroting kunt u bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel vergoeding u exact krijgt voor al uw behandelingen.

Vergoedingen volwassenen

Behandelingen voor volwassenen met een aanvullende tandartsverzekering worden in de meeste gevallen grotendeels of zelfs volledig vergoed. Het is verstandig om vooraf bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel u vergoed krijgt. Dat voorkomt vervelende verrassingen achteraf.

Vergoeding kinderen

Wist u dat een bezoek aan de mondhygiënist voor kinderen tot 18 jaar altijd 100% vergoed wordt?