Corona-update

Gedurende de Corona-periode is de praktijk gewoon geopend voor de reguliere mondzorg. Wij zijn open op advies van de Rijksoverheid, RIVM, IGJ, VWS en de mondzorgkoepels. Gezamenlijk hebben zij de Leidraad Mondzorg Corona opgesteld om ervoor te zorgen dat de mondzorg voor u en voor ons verantwoord en veilig verleend kan worden. Wij zullen ons strikt aan deze leidraad houden.

De Leidraad Mondzorg Corona schrijft voor dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Wij kunnen vaststellen dat u gezond bent als u beide onderstaande vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden. In dat geval kan uw afspraak gewoon doorgaan. Wij verzoeken u echter om uw afspraak kosteloos te annuleren als er tussen nu en uw afspraak iets wijzigt in uw gezondheid of als u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt.

 • Heeft u klachten die kunnen wijzen op corona, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid/kortademigheid, verhoging (tot 38°C) of koorts (vanaf 38°C), plotseling verlies van reuk en/of smaak?
 • Bent u in (thuis)isolatie of thuisquarantaine (of zou u dat moeten zijn volgens de GGD)?

Geldt géén van beide bovenstaande situaties voor u, dan is het veilig en verantwoord om onze praktijk te bezoeken voor een behandeling.

Bij uw bezoek willen wij u dan vriendelijk doch dringend vragen om de volgende aanwijzingen te respecteren:

 • Kom bij voorkeur 1 minuut voor de afspraak de praktijk binnen en blijf buiten wachten mocht u eerder zijn.
 • Kom alléén naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider.
 • Kom met lege handen naar de praktijk. Laat bij voorkeur uw mobiele telefoon of tas thuis of in de auto.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Bij de entree bieden wij u hiervoor de mogelijkheid.
 • Raak na het desinfecteren van uw handen uw gezicht en zaken als een mobiele telefoon niet meer aan. Bij voorkeur neemt u met gevouwen handen plaats in de wachtruimte.
 • Probeer in de wachtruimte zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren.
 • U kunt geen gebruik maken van het toilet. Graag uw begrip hiervoor.
 • Voor uw behandeling zullen wij u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
 • Voor sommige behandelingen zullen wij u 1 minuut laten spoelen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

In de behandelkamer zelf houden we ons zoals gebruikelijk aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Met bovenstaande maatregelen en aanwijzingen volgen we de leidraad strikt op en kunnen wij uw behandeling veilig en verantwoord uitvoeren, voor u en voor onszelf.

Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip en kijken uit naar uw komst!